Läs hela inlägget genom att klicka på denna text.

28 September yrkade bland annat oppositionens ledamot i VA Nämnden §13 att VA taxan skulle justeras med 9%.

6 November yrkade samma oppositionsparti på återremiss i Samhällsbyggnadsnämnden §291 för att utreda VA taxan vidare.

Alla Tjörnbor vet att VA nätet är i behov av investeringar för att säkra bland annat god vattenförsörjning.

Vi tar detta på största alvar och vill därför justera VA taxan så att VA kollektivet står för sina egna kostnader. Det är inte meningen att skattebetalarna skall stå för den notan.

Skattebetalarnas (Tjörnbornas) pengarna behövs i kommunens kärnverksamheter, och det är ganska underligt att oppositionen i Kommunfullmäktige påstår att vi inte ger kärnverksamheterna tillräckliga medel samtidigt som man inte accepterar att vi stoppar flödet av Tjörnbornas pengar till att subventionera samtliga fastighetsägares och brukares VA kostnader.

Vi utreder gärna hur VA taxan kan fördelas rättvisare mellan brukarna i VA Kollektivet men vi anser det högst oansvarigt att oppositionen motsätter sig att stoppa Tjörnbornas subventionering av VA kollektivet.

TjörnModeraterna