Läs hela inlägget genom att klicka på denna text.

Partistöd för 2020 debatterades och har också varit ett ämne i lokala nyheter där det påstås förekomma en strid om stödet. Enligt kommunallagen så skall partier som fått mandat i fullmäktige få partistöd och Moderaterna fick 8 mandat i den slutliga sammanräkningen så läser man och följer lagen så finns det varken utrymme för strid eller tveksamheter.

En motion från oppositionen om ytor för ny förskola debatterades. Barn & Utbildningsnämnden beställer lokaler från Tjörns Bostads AB som ser till att bygga enligt lagar och förordningar så motionen som var riktad till Barn & Utbildningsnämndens Ordförande är därför riktad till fel person. Oppositionen har ledamöter i Tjörns Bostads AB styrelse och borde vara informerade och ha god insyn i arbetet där.

Retur av bronsstatyn som köptes in till Sundsby debatterades eftersom oppositionen ansåg att gällande regler för inköp inte följts och att man önskade returnera statyn och få pengarna tillbaka. I budget är det dock beslutat att förvaltningen har en summa pengar till konst att förvalta.

Fullmäktige fann att 2 motioner inte fick ställas, vilket är ganska ovanligt. Motioner är en enskild ledamots möjlighet att väcka förslag i kommunfullmäktige, men motionerna skall handla om saker som denna församling beslutar om och dessa 2 motioner från oppositionen fann fullmäktige inte hade alls med fullmäktigearbetet att göra.

TjörnModeraterna