Läs hela inlägget genom att klicka på denna text.

Det florerar en debatt i lokaltidningen om motionen fullmäktige avvisade som handlade om att be vattenförbrukare på nordöstra Tjörn om ursäkt för att de haft samma restriktioner som övriga Tjörn för att de får vatten från Stenungsund.

Tjörn köper vatten från Stenungsund som leds in i Tjörns vattennät. Det är inte ett antal fastigheter som enbart får vatten från Stenungsund utan det är ett VA kollektiv på hela Tjörn som delar på kostnaderna och vattnet.

Att motionen inte fick ställas i Fullmäktige kan tyckas märkligt för en utomstående, men en motion skall beröra det ansvarsområde som fullmäktige beslutar om och fullmäktige fann inte att så var fallet.

Tjörns VA kollektiv är just ett kollektiv som skall dela på kostnader och resurser. Det är mycket märkligt att partier som vill framstå som seriösa skall bedriva missnöjes politik och försöka reta upp Tjörnborna istället för att själva komma med konstruktiva förslag.

Tyvärr ser vi att det inte enbart är Tjörnpartiet som bedriver denna politik utan även delar av deras allierade Socialdemokraterna har fallit från att vara ett konstruktivt oppositionsparti till att vara ett missnöjesparti. Socialdemokraterna borde väl verkligen värna kollektivet?

TjörnModeraterna