Läs hela inlägget genom att klicka på denna text.

Arbetsmiljöpolicyn debatterades och återremitterades efter att oppositionen meddelat att om fullmäktige fattar beslut om liggande förslag så är den olaglig.Oppositionen ville dock inte förtydliga på vilket sätt den var olaglig. Kommer man med ett så starkt påstående så kan det vara klädsamt att förtydliga för de som skall arbeta med återremissen. En policy är en avsiktsförklaring för hur ledningen vill att i detta fallet arbetsmiljöarbetet skall fungera. En policy ersätter på intet sätt gällande författningar eller systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ett flertal motioner om VA debatterades. Få ämnen väcker så mycket intresse som VA i kommunen och trots att förbättringar gjorts i ett flertal avseende i VA arbetet så var oppositionen inte nöjd.

Man kritiserade Samhällsbyggnadsnämndens ordförande hårt och kallade honom inkompetent trots att flera förbättringar kommit till stånd inom VA. Det är ovärdigt förtroendevalda politiker att uttrycka sig så i en talarstol!

Oppositionens taktik under året har varit att fördröja och försena så mycket som möjligt med återremisser, vilket i sin tur drabbar Tjörnborna medans oppositionen själva skyller på andra.

VA kollektivet skall vara självfinansierande vilket det jobbas hårt på inom förvaltningen, men på föregående möte så återremitterades VA taxan av oppositionen så det blir lite felaktigt att samma opposition kritiserar Ordföranden när det är de själva som fördröjer beslut som skulle göra att skattemedel inte subventionerar VA kollektivet.

Ett flertal ärenden fick lyftas ur dagordningen eftersom VA ärendena drog ut på tiden. Tyvärr kantades debatten under kvällen av personangrepp och andra inlägg och som inte hade med den aktuella frågan att göra. Förhoppningsvis arbetar alla ledamöter för att debattläget förbättras efter nyår så man hinner med dagordningen.

Debatten skall vara grundlig och alla skall komma till tals, men den bör vara saklig.

TjörnModeraterna