Läs hela inlägget genom att klicka på denna text.

Ett stort antal destruktiva debatter har t.ex. handlat om både kulturen och VA-verksamheten ställd mot skolan. Det är hög tid att göra en del förtydliganden.

Om man exempelvis väljer att bygga en ny fastighet för kultur och fritids verksamheter, så landar inte investeringens storlek rakt på driftramarna, dvs driftbudgeten under ett och samma år. Det är en investering som behandlas i investeringsbudgeten och det är enbart finansieringens kostnad årsvis med dess drift som hamnar på driftbudgeten. Detta är givetvis inte gratis, men stundtals vilseleder oppositionen allmänheten genom att ställa hela investeringskostnaden gentemot driftbudgeten rakt av. (Därmed inte sagt att Tjörnmoderaterna ställer sig positiv till ett sådant nybygge).

Det är som i privatekonomin, man lånar till ett hus, och det är räntor, amorteringar och övriga kostnader som ska betalas, inte hela investeringskostnaden i ett svep. Om så vore fallet är ju lånebehovet noll. Oppositionen med sin destruktiva retorik vill gärna upplysa allmänheten om något annat, eller i vart fall ge sken av något annat.

Som politiker har man ett uppdrag, att förvalta skattepengarna. Om man kommer fram till att det är billigare per månad/år att bygga nytt och flytta in i nya lokaler, oavsett verksamhet, än att driva och underhålla gamla lokaler, så skulle väl detta vara ett bra och gångbart alternativ? Tyvärr anser inte de destruktiva krafterna detta, utan man kör konsekvent med ett NEJ, alldeles oavsett kostnader med dess konsekvenser.

Tjörnpartiet kör tydligt på sin linje och säger i stort sett alltid blankt NEJ, alldeles oavsett. Alltför ofta är det oklart vad de säger nej till, även för dem, bara de får säga Nej. Oppositionens politik har gått från en tidigare konstruktiv politik till en mycket destruktiv politik, som i princip endast går ut på att konsekvent säga NEJ, i syfte att försena och förhindra. Det är mycket beklämmande att Tjörnpartiet tillskansat sig detta oerhört stora inflytande på Socialdemokraterna.

Nyligen sa oppositionen nej till mer pengar till skolan med motiveringen att man ville ha ännu mer. Varför inte då först godkänna denna ökning och lämna in reservation att man vill se ännu större ökning? Istället väljer man att säga nej och skapar därmed fördröjningar och hinder för förvaltningen som skall sköta och driva verksamheten i vardagen. Man sa även nej till att höja VA avgiften så att VA kollektivet slipper betala vad VA faktiskt kostar. Konsekvensen blir därmed att kommunen måste subventionera VA verksamheterna med medel från skattekollektivet, som istället kunde gått till exempelvis skolan.

I Kommunfullmäktige kör oppositionen konsekvent med minoritetsåterremisser (räcker med 1/3 majoritet första gången ärendet behandlas), i syfte att ständigt försena och misskreditera.

Även oppositionen borde förstå att det Tjörn behöver är en saklig, konstruktiv och öppen debatt, i syfte att se vilka alternativ som är bäst för Tjörnborna och inte låta de destruktiva krafterna ta över och därmed lägga en våt filt över de konstruktiva. Oppositionen borde förstå att politiken de driver ska vara till gagn för Tjörnborna, och inget annat.

Bengt-Arne Andersson (M)

Bo Bertelsen (M)