Torsdagen den 4 februari tog Socialdemokraterna, Björn på Tjörn och Kristdemokraterna ett ödesdigert dåligt beslut, genom att man fullt ut vill satsa på Bleketskolan som ett andra nav på Tjörn. Inte nog med att beslutet i sig kommer att bli extremt dyrt (både ur ett ekonomiskt som pedagogiskt perspektiv), skolan i sig kommer heller inte enligt utredningen att fungera särskilt bra för mellanstadieelever, då det inte går att få till en vettig miljö hur mycket man än investerar. Trots detta vill man tvinga dit 10-åringarna från både Skärhamn, Rönnäng och Kållekärr. Den totala investeringen för själva Bleketskolan torde ligga på ca 400–450 mkr.

Dessutom anser dessa tre beslutande att de som berörs av detta beslut inte på något sätt ska få möjligheten att tycka till genom att skicka förslaget/beslutet ut på en remissrunda till nämnder och styrelser, vilket är extremt ovanligt och odemokratiskt. Ändå har man påtalat i ca tio års tid om öppenhet och transparens, men tydligen så gäller inte detta längre.

Man kan också starkt ifrågasätta vad Magne Hallberg egentligen gjort under sin tid som ordförande i Tjörns Bostads AB, när han vare sig har sett till att det är någon ordning på Bleketskolan och inte heller fått fram några förskoleplatser i Skärhamn, trots ett fullmäktigebeslut. Inte ett enda initiativ har tagits, vilket visar på ett engagemang lika med noll.

Fullmäktige tog i juni 2020 ett beslut om att satsa på Häggvall som ett östra skol-nav och då som en F-9 skola. Med en sådan satsning kan man definitivt placera samtliga av Tjörns högstadieelever där. Detta skulle innebära att Bleketskolan i så fall blir helt överflödig och därmed föremål för en nedläggning. Inom Bleketskolans område skulle man istället i sinom tid kunna satsa på lägenheter samt även äldreboende, då detta område måste anses som extremt lämpligt för just dessa ändamål. När man ändå ska bygga nytt och bygga till i Häggvall, borde det vara mer ekonomiskt försvarbart att satsa fullt ut på en och samma plats.

Vi får på så sätt bort en dyr och direkt olämplig skola sett ur ett ekonomiskt som ett pedagogiskt perspektiv, och vi får behålla våra mellanstadieelever på nuvarande befintliga skolor i Skärhamn, Rönnäng och Kållekärr. Ett sådant förslag måste givetvis först konsekvens analyseras och därefter även ut på en remissrunda till nämnder och styrelser och politiska partier, så att man får en möjlighet att yttra sig.

Rosalie Sanyang, Björn Möller och Magne Hallberg anser sig stå över dessa demokratiska förordningar, då man menar att deras förslag är så fulländat att en remissrunda är helt överflödig.

Förslaget ovan avseende byggnationen i Häggvall och nedläggningen av Bleketskolan innebär att moderata fullmäktigegruppen anser att en byggnation av en helt ny skola på Röa i Skärhamn inte är aktuellt.

Moderaternas förslag avseende skolstrukturen innebär givetvis att det ska byggas en ny förskola i Skärhamn.
Kommunfullmäktige tog beslut om en ny förskola i Skärhamn den 13 Maj 2019 efter votering med röstsiffrorna 24-17.
Socialdemokraterna, Björn på Tjörn och Tjörnpartiet röstade emot, alla övriga röstade för. Notera alltså att KD, MP, C och SD röstade för en ny förskola i Skärhamn, vilket ju inte kan tyda på annat än att dessa partier också anser (eller ansåg i alla fall) att mellanstadiet ska vara kvar, för flyttar man mellanstadiet blir det gott om lokaler för förskola i Skärhamn.

Moderata fullmäktigegruppen på Tjörn