Förskola på Nordviksberg Skärhamn

”Moderaternas förslag avseende skolstrukturen innebär givetvis att det ska byggas en ny förskola i Skärhamn.

Upplysningsvis så tog fullmäktige beslut om en Skärhamns förskola den 2019-06-13 efter votering med röstsiffrorna 24-17.

Socialdemokraterna, Björn på Tjörn och TP röstade emot oss, alla övriga med. Notera alltså att KD, MP, C och SD röstade för en ny förskola i Skärhamn,

vilket ju inte kan tyda på annat än att dessa partier också anser att mellanstadiet ska vara kvar, eller i vart fall ansåg detta.”