Moderaterna på Tjörn är övertygade om att Tjörns kommun inte är av den storleken att det behövs 2 st högstadieskolor. Fullmäktige har redan tagit beslut på att satsa på Häggvall som ett östra nav för skolan. Då menar vi att när man ändå är igång och projekterar och bygger, så måste det bli mer ekonomiskt försvarbart att bygga fullt ut på en och samma plats. Vi kan konstatera att Bleketskolan är överflödig, men en del övriga politiska partier kan inte lyfta blicken och lämna bypolitiken. Denna bypolitik står främst KD för, närmast följande av socialdemokraterna och Björn på Tjörn. 

Socialdemokraterna kör ständigt med slagorden att ”Hela Tjörn ska leva”, men lever i vanlig ordning inte efter vad man lär. Det beslut som dessa tre partier så hett vurmar för innebär ju att man gärna ser att 10-åringarna från Rönnäng, Kållekärr och Skärhamn flyttas till Bleket. Moderaterna anser att denna åldersgrupp, dvs hela mellanstadiet ska vara kvar på nuvarande skolor, men ser det inte som särskilt problematiskt att högstadieeleverna rör på sig och flyttar till Häggvall, då de ju är äldre. 

Moderaternas förslag innebär att Bleketskolan stängs, och inom detta område kan det i förlängningen projekteras för lägenheter och äldreboende. Ett sådant förslag ser vi som en utveckling för Bleket som samhälle, medan KD falangen gärna lever kvar i det gamla och har svårt för ny tänk och utveckling. 

Att bedriva skolverksamhet är inte enbart som många tror en ekonomisk fråga, utan i allra högsta grad även en pedagogisk/kvalitet  fråga. Med rätt tänk och med en rätt strategi måste bägge dessa parametrar mötas genom en kompromiss, i annat fall får man inget bra slutresultat.