Odemokratisk opposition

Som väl bekant vid det här laget antog Socialdemokraterna och Björn på Tjörn på KSAU 2021-02-04 ett mycket odemokratiskt beslut avseende skolstrukturen, starkt påhejade av Kristdemokraterna. Odemokratiskt beslut i den mening då man inte på något vis vill att varken skolutredningens förslag som deras eget beslut ska ut på en remiss innan slutgiltigt beslut tas. Beslutet denna oheliga falang tog bestämde de sig för innan utredarens förslag fanns tillgängligt på bordet, så i den mening tror de sig veta vad som är bäst för barnen före professionen.

 

Man har efter beslutet hävdat att skolstrukturen redan varit ute på remiss, vilket inte på något sätt är sant. Deras eget beslut har definitivt inte varit ute på någon remissrunda, och det är ju detta beslut som de så starkt önskar ska bli fullmäktiges beslut i slutändan. Dessutom anges det i förslaget förutsättningarna för kultur- och fritidsverksamheten med vad dessa verksamheter ska placeras och verka utifrån. Kultur- och Fritidsnämnden har inte fått någon möjlighet att yttra sig genom en remissrunda, men likväl kör man rakt över även denna verksamhet genom sitt odemokratiska agerande.

 

Inte heller Barn- och utbildningsnämnden har fått någon möjlighet att yttra sig genom en remissrunda, som ju definitivt är den nämnd som i första rummet ska ges en sådan möjlighet. Falangen ger inte denna möjlighet genom sitt beslut, och gemene man borde fråga sig vart vi är på väg med ett sådant odemokratiskt agerande.

 

Socialdemokraterna pratar och skriver jämt om transparens och öppenhet, samt att hela Tjörn ska leva. Detta är ledord som moderata fullmäktigegruppen självklart ställer upp på, men tydligen är det inte lika självklart längre för Socialdemokraterna, men heller inte för Björn på Tjörn och Kristdemokraterna. Detta visar man med all tydlighet genom sitt beslut, eftersom man inte vill att de verksamheter inom kommunen som berörs av beslutet ska få någon möjlighet att yttra sig genom att släppa ut ärendet på en remissrunda.

 

Moderata fullmäktigegruppen på Tjörn