MUF

Att Moderata Ungdomsförbundet förkortas MUF känner du säkert till, men hur har du det med kunskaperna i övrigt avseende vårt fina ungdomsförbund?

Visste du till exempel att MUF, som från början kallade sig Högerns Ungdomsförbund, är Sveriges andra största ungdomsparti? Känner du till ungdomsförbundets ordförande eller hur ofta en ny förbundsstyrelse väljs?

Det är frågor du får svar på om du fortsätter att läsa under rubriken Snabbfakta. Där kan du också läsa om tidigare MUF-medlemmar som har gjort en minst sagt imponerande karriär inom politiken.

Snabbfakta

 • Hösten 2020 valdes Matilda Ekeblad till ny ordförande för MUF
 • 1:e vice förbundsordförande heter Erik Engstrand
 • MUF grundades 1934 under namnet ”Ungsvenskarna”
 • Varje jämnt år håller man förbundsstämma då man utser en förbundsstyrelse
 • Inom MUF finns ett antal sektioner, som Moderat skolungdom
 • Ulf Kristersson var ordförande i MUF mellan 1988–1992
 • Fredrik Reinfeldt efterträdde Kristersson som MUF-ordförande 1992–1995
 • Andra kända M-politiker som har varit ordförande är Beatrice Ask, Per Unckel och Anders Björck

En given plattform

MUF är knutet till Moderata samlingspartiet och tjänar bland annat som opinionsbildare.

Många gånger är MUF också en plattform för blivande moderata politiker på såväl lokal som regional och/eller nationell nivå.

Politisk agenda

Det finns en rad frågor som Moderata Ungdomsförbundet ser som extra viktiga. Nedan följer lite kortfattad information om några av dessa frågor.

Skola

Det spelar ingen roll vem du är, var du bor eller varifrån du kommer – i MUF anser man att alla barn och unga ska få en bra utbildning. Det ställer krav på landets skolor, vilket betyder att såväl personal som elever behöver ta sitt ansvar.

Jobb

Att ha ett jobb är en förutsättning för att kunna stå på egna ben. Det är landets politiker som måste se till att Sverige är och förblir ett land där alla kan lyckas. Viktiga nyckelord i det arbetet är frihet, självständighet och möjlighet att lyckas.

Klimat

Vi har ett gediget arbete framför oss med tanke på de utmaningar vi står inför vad gäller klimat- och miljöfrågor. Moderaternas Ungdomsförbund har en tydlig miljöpolitik som tar hänsyn till såväl forskning som egenansvar, marknadsekonomi och innovation.

Boende

MUF vill se ett flexiblare system för hyresreglering som ska göra det möjligt för fler att bo i hyresrätt. Förbundet tror att lösningen är en bostadspolitik med färre regleringar, som man menar står i vägen för samt fördröjer olika processer inom bostadsmarknaden.

Vill du bli medlem i MUF?

Ett medlemskap i MUF innebär ett automatiskt medlemskap i Moderaterna.

Fler villkor

 • Medlemskap i Moderaternas Ungdomsförbund kan tecknas från och med det år du fyller 12 år, till och med det år du fyller 30
 • Medlemskapet kostar 40 kronor och gäller till slutet på innevarande kalenderår, eller tills dess att medlemmen begär utträde (ska ske via riksförbundet)
 • För nya medlemmar gäller medlemskap som erhålls under perioden 1 september – 31 december fram till slutet på nästkommande kalenderår, eller tills dess medlemmen begär utträde (ska ske via riksförbundet)
 • För att teckna medlemskap direkt klicka på den här länken och följ anvisningarna

Har du frågor som rör MUF:s politik?

Kontakta din lokala MUF-avdelning för frågor som rör partiets politik eller medlemskap i förbundet.

Klicka på länken för en sammanställning av samtliga distrikt

Snabblänkar

Mer om MUF

Facebook MUF Stenungsund/Tjörn

Instagram MUF Stenungsund/Tjörn

Facebook MUF Västra Götaland

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.