Moderata Ungdomsförbundet

Att MUF är en förkortning för Moderata Ungdomsförbundet visste du säkert redan.

Men visste du att MUF är Sveriges andra största ungdomsparti eller att förbundet från början hette Högerns Ungdomsförbund?

Snabbfakta

Hösten 2020 valdes Matilda Ekeblad till ny ordförande för MUF

1:e vice förbundsordförande heter Erik Engstrand

MUF grundades 1934 under namnet ”Ungsvenskarna”

Varje jämnt år håller man förbundsstämma då man utser en förbundsstyrelse

Inom MUF finns ett antal sektioner, bland annat Moderat skolungdom

Ulf Kristersson var ordförande i MUF mellan 1988–1992

Fredrik Reinfeldt efterträdde Kristersson som MUF-ordförande 1992–1995

Andra kända M-politiker som har varit ordförande är Beatrice Ask, Per Unckel och Anders Björck

En given plattform

MUF är knutet till Moderata samlingspartiet och tjänar bland annat som opinionsbildare. Många gånger är MUF också en plattform för blivande moderata politiker på såväl lokal som regional och/eller nationell nivå.

Politisk agenda

Det finns en rad frågor som Moderaternas Ungdomsförbund ser som extra viktiga. Här kommer en kort presentation av några:

Skolan

Det spelar ingen roll vem du är, var du bor eller varifrån du kommer – i MUF anser man att alla barn och unga ska få en bra utbildning. Det ställer krav på landets skolor, vilket betyder att såväl personal som elever behöver ta sitt ansvar.

Jobben

Att ha ett jobb är en förutsättning för att kunna stå på egna ben. Det är landets politiker som måste se till att Sverige är och förblir ett land där alla kan lyckas. Viktiga nyckelord i det arbetet är frihet, självständighet och möjlighet att lyckas.

Klimatet

Vi har ett gediget arbete framför oss med tanke på de utmaningar vi står inför vad gäller klimat- och miljöfrågor. Moderaternas Ungdomsförbund har en tydlig miljöpolitik som tar hänsyn till såväl forskning som egenansvar, marknadsekonomi och innovation.

Bostäder

MUF vill se ett flexiblare system för hyresreglering som ska göra det möjligt för fler att bo i hyresrätt. Förbundet tror att lösningen är en bostadspolitik med färre regleringar, som man menar står i vägen för samt fördröjer olika processer inom bostadsmarknaden.

Snabblänkar

Mer om MUF

Facebook Stenungsund/Tjörn

Instagram Stenungsund/Tjörn

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.