Moderaterna lokalt

Partiet har sin utgångspunkt i Skärhamn även om  partiets medlemmar finns över hela ön; en del av dem är inflyttade, andra har bott här sedan barnsben.

Oavsett vilket, är vi alla lika engagerade i Tjörnbornas framtid.

Styrelseordföranden Bengt-Arne Andersson om partiets arbete:

”Vi arbetar kontinuerligt för att vara det självklara valet för alla som lever och verkar i Tjörns kommun. Från partiets håll värdesätts medborgardialog i syfte att föra en rak, öppen och ärlig dialog. Detta för att vi vill vara så transparenta som möjligt med vårt politiska syfte och mål så att du vet vad du röstar på.”

Styrelsen

Nedan följer en förteckning över styrelsens medlemmar samt och övriga uppdrag inom Moderaterna på Tjörn.

Ordförande: Bengt-Arne Andersson

Vice ordförande: Magnus Andersson

Kassör: Mikael Appenborg

Sekreterare: Britt-Marie Magnusson

Ledamot: Lars Carlsson

Ledamot: Yvonne Andersson

Ersättare: Claes Jansson

Revisor: Solveig Börjesson

Revisor: Villis Rolander

Revisorssuppleant: Louise Marklund

Senioransvarig: Anders G Högmark

Valberedning (sammankallande): Rolf Persson

Valberedning: Lennart Rosén

Valberedning: Inga-Lill Hast

MUF representant: Rufus Rydh

Snabblänkar

Moderaterna regionalt

Moderata nationellt

Moderatkvinnorna

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.