Moderaterna i nämnder och kommunala bolag

Moderaterna finns självklart representerade i diverse nämnder och kommunala bolag i form av ordförande, ledamöter, gruppledare m. fl.

Nedan följer en förteckning över dessa.

Kommunfullmäktige

Ordförande: Anders G Högmark

Ledamöter: Bo Bertelsen, Susanne Landgren, Bengt-Arne Andersson, Robert Windelstrand, Rolf Persson

Gruppledare: Robert Windelstrand

Ersättare: Yvonne Andersson, Daniel Magnusson, Solveig Börjesson

Kommunstyrelsen

1:e vice ordförande: Bo Bertelsen

Ersättare: Robert Windelstrand, Rolf Persson

Nämnder

Barn & Utbildningsnämnden

1:e vice ordförande: Bengt-Arne Andersson

Ersättare: Louise Marklund

Kultur & Fritidsnämnden

Ledamöter: Magnus Andersson, Ginny Crocker

Samhällsbyggnad

Ordförande: Bengt-Arne Andersson

Ersättare: Robert Windelstrand

Socialnämnden

1:e vice ordförande: Susanne Landgren

Ledamöter: Yvonne Andersson, Dan Gustavsson

Ersättare: Kristina Nyckelgård

Kommunala bolag

Tjörns Bostads AB

Ordförande: Claes Jansson

Suppleant: Mikael Appenborg

Tjörns Hamnar AB

Ordförande: Bo Bertelsen

Suppleant: Louise Marklund

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

1:e vice ordförande: Robert Windelstrand

Suppleant: vakant

Tjörns Måltids AB

Suppleant: Britt-Marie Magnusson

 

Se vilka som ingår i styrelsen där du bor

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.