Moderaterna i nämnder och kommunala bolag

Nedan finns en förteckning över de nämnder och kommunala bolag i vilka Moderaterna finns representerade.

Kommunfullmäktige

Ordförande: Anders G Högmark

Ledamöter: Bo Bertelsen, Lars Carlsson, Susanne Landgren, Bengt-Arne Andersson

Gruppledare: Robert Johansson

Ersättare: Robert Johansson, Yvonne Andersson, Daniel Magnusson

Kommunstyrelsen

1:e vice ordförande: Lars Carlsson

Ersättare: Bo Bertelsen

Nämnder

Barn & Utbildningsnämnden

1:e vice ordförande: Bengt-Arne Andersson

Ersättare: Louise Marklund

Kultur & Fritidsnämnden

Ledamöter: Magnus Andersson

Samhällsbyggnad

Ordförande: Lars Carlsson

Ersättare: Robert Johansson

Socialnämnden

1:e vice ordförande: Susanne Landgren

Ledamöter: Yvonne Andersson

Ersättare: Kristina Nyckelgård

Kommunala bolag

Tjörns Bostads AB

1:e vice ordförande: Claes Jansson

Suppleant: Mikael Appenborg

Tjörns Hamnar AB

Ordförande: Bo Bertelsen

Suppleant: Louise Marklund

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

1:e vice ordförande: Lars Carlsson

Suppleant: Robert Johansson

Tjörns Måltids AB

Suppleant: Britt-Marie Magnusson

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.