Moderaterna regionalt

Moderaterna i Västra Götaland är Sveriges största förbund med sina 5 valkretsar, 49 kommuner och 72 föreningar.

Regionens politiker arbetar efter tre huvudsakliga punkter, som ser ut enligt följande:

  • Regionen ska vara attraktiv och därmed arbetar vi aktivt för att skapa fler jobb och nyetableringar
  • Regionen ska erbjuda god service och därmed ska vi hålla hög kvalitet på vård och omsorg samt hålla nere väntetiderna
  • Regionen ska vara tillgänglig och därmed arbetar vi för att vi ska få ett väl fungerande väg- och järnvägsnät i hela regionen

Moderaternas ledande politiker på regional nivå

På regional nivå leds Moderaterna av förbundsordförande Johan Abrahamsson: Egenföretagare inom turism, restaurang och snickeri.

Förste vice ordförande är Anna Vedin: Tidigare informatör som har varit aktiv inom Kungälvs kommun sedan 2008.

Snabblänkar

Samtliga politiker i regionen

Mer info om Moderaterna i Västra Götaland

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.