Om Bengt-Arne:

Född och uppväxt mitt på Tjörn. Driver i dag eget företag där försäljning, produktion och montage blir intressanta delar av min vardag. Har dessförinnan ansvarat för strategisk försäljning i två större multinationella/globala företag.

När jag inte ägnar mig åt politik vill jag gärna vara ute i natur så som hav och fjäll, att dessutom få vara delaktig i miljön runt våra fyra barnbarn ser jag som en stor tillgång och glädje på min fritid.

bengt.arne.andersson@tjorn.se

 

Politisk erfarenhet:

Jag har alltid varit intresserad av politik och på olika sätt varit aktiv i samhällsfrågor både inom idrottsrörelsen och andra medborgarsammanslutningar men då av mer praktisk karaktär, 2016 bestämde jag mig för att även vara bli delaktig i kommunalpolitiska frågor, startade som ordinarie ledamot i Tjörns Bostads AB

 

Politiska mål:

Att vi skall prioritera våra kärnvärden som Skola, Vård och Omsorg är något som ligger som bas eller grund för mina värderingar. Dessutom att försöka driva saker effektivt då med tanke på att det är medborgarnas pengar som vi i kommunen alltid skall använda optimalt. Politiker skall drivas av ”Vad” vi vill göra och låta våra tjänstepersoner visa ”HUR” det skall göras. Då är jag helt övertygad om att det är för vår demokrati de absolut bästa sättet att driva vår kommun i rätt riktining.

 

Förtroendeuppdrag 2018-2022:

Ledamot i Kommunfullmäktige

1:e vice ordförande i Barn & Utbildningnämnden

Ledamot i Valberedningen