Välkommen till Moderaterna på Tjörn!

Vårt mål är att vara ditt självklara lokalpolitiska parti i kommande val. Rösta på Moderaterna på Tjörn – för Tjörnbornas bästa!

Moderaterna på Tjörn – För Tjörnbornas bästa

Vi i Moderaterna arbetar aktivt för att påverka politiken i rätt riktning, vilket gäller på såväl lokal som regional och nationell nivå.

Anledningen är enkel: Vi är fast övertygade om att Moderaternas politik är den bästa för Sverige, vilket inte minst gäller dig som bor och verkar på Tjörn. Vi vill helt enkelt Tjörnbornas bästa!

Vi vill påverka i rätt riktning

Det är uppenbart att Sverige behöver en ny politisk riktning. Därför arbetar Moderaterna på Tjörn dagligen för att påverka politiken i den riktning som vi anser är den rätta. För Sveriges, men framförallt, Tjörnbornas bästa.

För oss är det självklart att prioritera frågor som rör vår gemensamma framtid. Lika självklart är det att fokusera på frågor som handlar om utvecklingen av Tjörns kommun.

Vi har också fokus på ett antal nyckelfrågor som vi anser vara extra viktiga och som rör vår gemensamma framtid. Det är frågor som handlar om företagande, boende, skola och äldreomsorg – områden som vi i Moderaterna vill utveckla, förbättra och förstärka. För Tjörnbornas bästa.

Det här vill vi driva igenom

Vi är positiva till en ny framtida skolstruktur som bygger på en lokalisering enligt följande:

– Ett skolnav F-9 i öster med placering i Häggvall, som primärt ska försörja Höviksnäs, Myggenäs och Kållekärr.

– Två skolnav F-6 i väster med placering i Skärhamn respektive Rönnäng.

– Återinföra mellanstadiet så att kommunens elever börjar i högstadiet i år 7 istället för i årskurs 6.

Vi arbetar också aktivt för att

– Stötta lokala idrottsföreningar så att vi kan bibehålla/utöka våra lokala fritidsaktiviteter.

– Öka möjligheterna för företagsetableringar så att fler lokala arbetstillfällen kan skapas och industrimark kan prioriteras.

– Möjliggöra ett förstaboende så att alla som vill kan stanna på vår vackra ö.

– Bygga fler äldre- och seniorboende i hela kommunen samt förbättra den service som redan finns.

– Främja ekologiskt och närodlat så att fler kan ägna sig åt denna form av verksamhet i större utsträckning.

– Förenkla samt förkorta processen för plan- och bygglov.

– Alla ungdomar ska kunna få ett fritidskort som gäller i hela STO-regionen.

– Förbättra samtliga gång- och cykelvägar i hela kommunen så att vi alla kan ta oss runt på ett tryggt och säkert sätt.

– Skapa förutsättningar för etablering av ett parkeringshus i Rönnäng som ska projekteras och drivas i privat regi.

– Tillsammans med Trafikverket hitta en lösning för att underlätta trafiken över våra redan hårt belastade Tjörnbroar.

 

Ta chansen – påverka med oss!

För att vi ska kunna nå vårt mål, det vill säga att vara det självklara lokalpolitiska partiet för alla som bor och verkar på Tjörn, behöver vi dig.

Du kan vara med och påverka på såväl lokal som regional lokal genom att teckna ett medlemskap redan idag.

Det är enkelt och smidigt att registrera sig, allt du behöver göra är att välja vilket registreringsalternativ som passar dig bäst.

Registrering via Swish

Swisha 100 kronor till nummer 123 336 00 70. Glöm inte att uppge för- och efternamn samt ditt personnummer.

Registrering via SMS

Skicka SMS till nummer 725 50. Vänligen uppge texten MODERAT MEDLEM i meddelandefältet.

Registrering via bank

Klicka på angiven länk och följ sedan anvisningarna: http://www.moderat.se/medlem

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.