Välkommen till Moderaterna på Tjörn!

Vi i Moderaterna på Tjörn har som mål att vara det självklara lokalpolitiska partiet för alla som bor och verkar på Tjörn.

För Tjörnbornas bästa

Vi arbetar aktivt för att påverka politiken i rätt riktning. Det gäller både på lokal och regional nivå.

Vi är nämligen fast övertygade om att Moderaternas politik är den bästa för Sverige, vilket inte minst gäller dig som bor och verkar på Tjörn.

Vi vill påverka i rätt riktning

Det är uppenbart att Sverige behöver en ny politisk riktning. Därför arbetar Moderaterna på Tjörn dagligen för att påverka politiken i den riktning som vi anser är den rätta. För Sveriges och för Tjörnbornas bästa.

För oss är det självklart att prioritera frågor som rör vår gemensamma framtid. Lika självklart är det att fokusera på frågor som handlar om utvecklingen av Tjörns kommun.

Vi har också fokus på ett antal viktiga nyckelfrågor som rör vår gemensamma framtid, såsom företagande, boende, skola och äldreomsorg. Samtliga områden som vi vill utveckla, förbättra och förstärka. För Tjörnbornas bästa.

Det här vill vi driva igenom

Vi är positiva till en ny framtida skolstruktur som bygger på en lokalisering enligt följande:

 • Ett skolnav F-9 i öster med placering i Häggvall, som primärt ska försörja Höviksnäs, Myggenäs och Kållekärr
 • Två skolnav F-6 i väster med placering i Skärhamn respektive Rönnäng
 • Återinföra mellanstadiet så att kommunens elever börjar i högstadiet i år 7

Vi arbetar också för att  

 • Stötta lokala idrottsföreningar så att vi kan bibehålla/utöka våra lokala fritidsaktiviteter
 • Öka möjligheterna för företagsetableringar så att fler lokala arbetstillfällen kan skapas och industrimark kan prioriteras
 • Möjliggöra ett förstaboende så att alla som vill kan stanna på vår vackra ö
 • Bygga fler äldre- och seniorboende i hela kommunen samt förbättra den service som redan finns
 • Främja ekologiskt och närodlat så att fler kan ägna sig åt denna form av verksamhet i större utsträckning
 • Förenkla och förkorta plan- och bygglovsprocessen
 • Alla ungdomar ska kunna få ett fritidskort som gäller i hela STO-regionen
 • Förbättra samtliga gång- och cykelvägar i kommunen så att vi kan ta oss runt på ett tryggt och säkert sätt
 • Skapa förutsättningar för etablering av ett parkeringshus i Rönnäng som ska projekteras och drivas i privat regi
 • Hitta en lösning för att underlätta trafiken över våra hårt belastade Tjörnbroar (i samverkan med Trafikverket)

 

Ta chansen – påverka med oss!

För att vi ska nå vårt mål, nämligen att vara det självklara lokalpolitiska partiet för alla som bor och verkar på Tjörn, behöver vi dig.

Du kan vara med och påverka på såväl lokal som regional lokal genom att teckna ett medlemskap redan idag.

Det är enkelt och smidigt att registrera sig, allt du behöver göra är att välja vilket registreringsalternativ som passar dig bäst.

Registrering via Swish

Swisha 100 kronor till nummer 123 336 00 70. Glöm inte att uppge för- och efternamn samt ditt personnummer.

Registrering via SMS

Skicka SMS till nummer 725 50. Vänligen uppge texten MODERAT MEDLEM i meddelandefältet.

Registrering via bank 

Klicka på angiven länk och följ sedan anvisningarna: http://www.moderat.se/medlem

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.