Välkommen till Moderaterna på Tjörn!

Moderaterna på Tjörn har som mål att vara det självklara lokalpolitiska partiet i nästa val – För Tjörnbornas bästa.

För att nå det målet arbetar vi aktivt för att påverka politiken i rätt riktning, både på lokal och regional nivå. Vi gör det då vi är fast övertygade om att Moderaternas politik är den bästa för Sverige – inte minst för alla som bor, verkar och lever på Tjörn.

För Tjörnbornas bästa

Det är uppenbart att Sverige behöver en ny politisk riktning. Därför prioriterar vi frågor som rör vår gemensamma framtid, vilket gäller på såväl lokal som regional och nationell nivå.

Vi arbetar dagligen för att påverka politiken i den riktning vi anser är bäst för Sverige och för Tjörn. Självklart har vi i Tjörnmoderaterna ett extra stort intresse för kommunens utveckling.

Vårt fokus finns på ett antal nyckelfrågor som rör företagande, boende, skola och äldreomsorg. Alla mycket viktiga områden som vi vill utveckla, förbättra och förstärka – För Tjörnbornas bästa!

Det här är några av de saker vi vill driva igenom

Vi är positiva till en ny framtida skolstruktur som bygger på en lokalisering enligt följande:

 • Ett östra skolnav F-9 med placering i Häggvall som primärt ska försörja Höviksnäs, Myggenäs och Kållekärr
 • Två skolnav F-6 i väster med placering i Skärhamn respektive Rönnäng
 • Återinföra mellanstadiet så att kommunens elever börjar i högstadiet i år 6

Vi arbetar också för att  

 • Stötta lokala idrottsföreningar så att vi kan bibehålla/utöka våra lokala fritidsaktiviteter
 • Öka möjligheterna för företagsetableringar så att fler lokala arbetstillfällen kan skapas och industrimark kan prioriteras
 • Möjliggöra ett förstaboende så att alla som vill kan stanna på ön
 • Bygga fler äldre- och seniorboende i hela kommunen samt förbättra den service som redan finns
 • Främja ekologiskt och närodlat så att fler kan ägna sig åt denna form av verksamhet i större utsträckning
 • Förenkla och förkorta plan- och bygglovsprocessen
 • Alla ungdomar ska kunna få ett fritidskort som gäller i hela STO-regionen
 • Förbättra samtliga gång- och cykelvägar i kommunen så att vi tryggt kan ta oss runt vår vackra ö
 • Skapa förutsättningar för etablering av ett parkeringshus i Rönnäng som ska projekteras och drivas i privat regi
 • Hitta en lösning för att underlätta trafiken över våra hårt belastade Tjörnbroar (i samverkan med Trafikverket)

 

Ta chansen – påverka med oss!

För att vi ska nå vårt mål, som innebär att vara det självklara partiet för alla Tjörnbor, behöver vi dig!

Du kan vara med och påverka på såväl lokal som regional lokal genom att teckna ett medlemskap redan idag.

Det är enkelt och smidigt att registrera sig, allt du behöver göra är att välja vilket registreringsalternativ som passar dig bäst.

Registrering via Swish

Swisha 100 kronor till nummer 123 336 00 70. Glöm inte att uppge för- och efternamn samt ditt personnummer.

Registrering via SMS

Skicka SMS till nummer 725 50. Vänligen uppge texten MODERAT MEDLEM i meddelandefältet.

Registrering via bank 

Klicka på angiven länk och följ sedan anvisningarna: http://www.moderat.se/medlem

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.