Hem2020-04-07T18:04:05+02:00

Aktuellt

Lokalpolitiska nyheter, klicka här!                                                Rikspolitiska nyheter, Klicka här!

Trots lokal kritik – skolverksamhet får godkänt

Trots all lokal kritik får Tjörns kommun helt godkänt för hur man sköter sina skolor och det gäller både grundskolan, förskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen och fritidshemmen. […]

8,1 miljoner till välfärden på Tjörn

Glädjande nyheter

8,1 miljoner till välfärden på Tjörn

Motsvarar 13 lärartjänster alternativt 16 undersköterskor.

 

Tjörnmoderaternas årsmöte 2020

Medlemmar hälsas välkomna till Tjörnmoderaternas årsmöte lördagen 22 februari 2020 kl 10.00.

Vi träffas på Bergabo Hotell o Konferans i Rönnäng.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga hos Bengt-Arne Andersson […]

Vi vill

Vi vill…

 • ytterligare förstärka samarbetet inom ”Alliansen”.
 • att Allianssamarbetet ska ha största fokus på kärnverksamheterna.
 • behålla mellanstadiet åk 4-6 på sina nuvarande skolor.
 • i samverkan med Trafikverket fortsätta utarbeta planer på en lösning för att underlätta trafiken över Tjörnbroarna.
 • säkerställa att vi kan leverera dricksvatten till våra medborgare.

Vi vill…

 • värna och bistå alla föreningar ekonomiskt som arbetar med barn och unga
 • att det byggs fler senior- och äldreboenden i hela kommunen, med största prioritet på ett senior/70+ boende i Myggenäs-området.
  tillsammans med bostadsbolaget skapa möjlighet att producera fler lägenheter till rimliga hyror/kostnader för våra kommuninvånare.

Vi vill…

 • ge näringslivet bättre möjligheter till etablering, genom större satsningar på industrimark
 • förenkla och förkorta plan- och bygglovsprocessen
 • arbeta för en ännu bättre service och ett gott bemötande gentemot våra kommunmedborgare
 • förbättra gång/cykel- och ridvägarna, så att vi tryggt kan ta oss runt Tjörn

Vi vill…

 • skapa förutsättningar för en etablering av ett parkeringshus i Rönnäng, som projekteras och drivs av privata intressenter.
 • att kommunen tillsammans med lantbruket arbetar aktivt för öppna landskap, samt skapar större förutsättningar för närodlade och ekologiska produkter.
 • att tillstånd för musselodlingar i särskilt skyddsvärda områden bör utfärdas med största restriktivitet.
 • att kommunen i samarbete med Länsstyrelsen ser till att alla kontrollfunktioner fungerar efter en etablering av musselodlingar, samt att ansvaret utreds till fullo.

Om oss

Föreningsstyrelse och funktionärer.


Ordförande Bengt-Arne Andersson bengt.a.andersson@tjorn.se
Vice ordförande Robert Johansson robert.hastudden@tjorn.se
Valledare Bengt-Arne Andersson bengt.a.andersson@tjorn.se
Ledamot/Kassör Mikael Appenborg mikael.appenborg@tjorn.se
Ledamot/Sekreterare Britt-Marie Magnusson brittmarie.magnusson@gmail.com
Ledamot Lars Carlsson lars.carlsson@tjorn.se
Ersättare 1 Yvonne Andersson yvonne.ac.andersson@telia.com
Ersättare 2 Björn Holm bjorn.holm@tjorn.se
Medlemsansvarig Bengt-Arne Andersson bengt.a.andersson@tjorn.se
MQ ansvarig Yvonne Andersson yvonne.andersson@tjorn.se
Revisor Solveig Börjesson sollan.borjesson@telia.com
Revisor Villis Rolander awechb@gmail.com
Senioransvarig Anders G Högmark anders.g.hogmark@tjorn.se
Revisorsersättare Louise Marklund louise.marklund@tjorn.se
Valberedning sammank Clas Jansson clamotjorn@telia.com
Valberedning Elisabeth Appenborg elisabeth.appenborg@telia.com
Valberedning Magnus Andersson magnus@huggetsgross.se
MUF representant Tjörn Rufus Rydh rufusrydh@gmail.com

Bli medlem

Din insats behövs
-Bli medlem i Moderaterna.

 • Swisha 100 kr till 1233360070, uppge namn och personnummer
 • Betala med kort: www.moderat.se/medlem
 • Skicka SMS till 72550 med texten MODERAT MEDLEM och ange personnummer ÅÅMMDDXXXX

BLI MEDLEM IDAG