Välkommen till Moderaterna på Tjörn!

Moderaterna på Tjörn har som mål att vara det självklara lokalpolitiska partiet i nästa val – För Tjörnbornas bästa.

För att nå det målet arbetar vi aktivt för att påverka politiken i rätt riktning, både på lokal och regional nivå. Vi gör det då vi är fast övertygade om att Moderaternas politik är den bästa för Sverige – inte minst för alla som bor, verkar och lever på Tjörn.

För Tjörnbornas bästa

Det är uppenbart att Sverige behöver en ny politisk riktning. Därför prioriterar vi frågor som rör vår gemensamma framtid, vilket gäller på såväl lokal som regional och nationell nivå.

Vi arbetar dagligen för att påverka politiken i den riktning vi anser är bäst för Sverige och för Tjörn. Självklart har vi i Moderaterna på Tjörn ett extra stort intresse för kommunens utveckling.

Vårt fokus finns på ett antal nyckelfrågor som rör företagande, boende, skola och äldreomsorg. Alla mycket viktiga områden som vi vill utveckla, förbättra och förstärka – för Tjörnbornas bästa!

Det här vill vi

Vi är positiva till en ny framtida skolstruktur som bygger på en lokalisering enligt följande:

Ett östra skolnav F-9 med placering i Häggvall som primärt ska försörja Höviksnäs, Myggenäs och Kållekärr.

Två skolnav F-6 i väster med placering i Skärhamn respektive Rönnäng.

Återinföra mellanstadiet så att kommunens elever börjar i högstadiet i år 6.

Vi vill också 

Stötta lokala idrottsföreningar så att vi kan bibehålla/utöka våra lokala fritidsaktiviteter.

Öka möjligheterna för företagsetableringar så att fler lokala arbetstillfällen kan skapas och industrimark kan prioriteras.

Möjliggöra ett förstaboende så att alla som vill kan stanna på ön.

Bygga fler äldre- och seniorboende i hela kommunen samt förbättra den service som redan finns.

Främja ekologiskt och närodlat så att fler kan ägna sig åt denna form av verksamhet i större utsträckning.

Förenkla och förkorta plan- och bygglovsprocessen

Satsa på våra ungdomar genom fritidskort i hela STO-regionen.

Förbättra gång- och cykelvägar i hela kommunen så att vi tryggt kan ta oss runt.

Skapa förutsättningar för etablering av ett parkeringshus i Rönnäng som ska projekteras och drivas i privat regi.

I samverkan med Trafikverket försöka hitta en lösning för att underlätta trafiken över våra hårt belastade Tjörnbroar.

 

Ta chansen och påverka med oss!

För att vi ska nå målet med att vara det självklara partiet för Tjörnborna behöver vi dig.

Du är varmt välkommen att teckna medlemskap genom något av följande registreringsalternativ:

Via Swish

Swisha 100 kronor till nummer 123 336 00 70.

Uppge namn och personnummer.

Via SMS

Skicka SMS till nummer 725 50.

Uppge texten MODERAT MEDLEM.

Via bank direkt

Klicka på länken nedan och följ anvisningarna:

http://www.moderat.se/medlem

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.