Hem2019-12-16T11:38:50+01:00

Aktuellt

Lokalpolitiska nyheter, klicka här!                                                Rikspolitiska nyheter, Klicka här!

Vi vill

Vi vill…

 • ytterligare förstärka samarbetet inom ”Alliansen”.
 • att Allianssamarbetet ska ha största fokus på kärnverksamheterna.
 • behålla mellanstadiet åk 4-6 på sina nuvarande skolor.
 • i samverkan med Trafikverket fortsätta utarbeta planer på en lösning för att underlätta trafiken över Tjörnbroarna.
 • säkerställa att vi kan leverera dricksvatten till våra medborgare.

Vi vill…

 • värna och bistå alla föreningar ekonomiskt som arbetar med barn och unga
 • att det byggs fler senior- och äldreboenden i hela kommunen, med största prioritet på ett senior/70+ boende i Myggenäs-området.
  tillsammans med bostadsbolaget skapa möjlighet att producera fler lägenheter till rimliga hyror/kostnader för våra kommuninvånare.

Vi vill…

 • ge näringslivet bättre möjligheter till etablering, genom större satsningar på industrimark
 • förenkla och förkorta plan- och bygglovsprocessen
 • arbeta för en ännu bättre service och ett gott bemötande gentemot våra kommunmedborgare
 • förbättra gång/cykel- och ridvägarna, så att vi tryggt kan ta oss runt Tjörn

Vi vill…

 • skapa förutsättningar för en etablering av ett parkeringshus i Rönnäng, som projekteras och drivs av privata intressenter.
 • att kommunen tillsammans med lantbruket arbetar aktivt för öppna landskap, samt skapar större förutsättningar för närodlade och ekologiska produkter.
 • att tillstånd för musselodlingar i särskilt skyddsvärda områden bör utfärdas med största restriktivitet.
 • att kommunen i samarbete med Länsstyrelsen ser till att alla kontrollfunktioner fungerar efter en etablering av musselodlingar, samt att ansvaret utreds till fullo.

Lars Carlsson

Ordinarie ledamot
Kommunfullmäktige.

1:e vice ordförande
Kommunstyrelsen.

Ordförande
Samhällsbyggnadsnämnd.

Bo Bertelsen

Ordinarie ledamot Kommunfullmäktige.

Ersättare Kommunstyrelsen.

Ordförande
Tjörns Hamnar AB.

Anders G Högmark

Ordförande Kommunfullmäktige.

Ordförande Arvodesnämnden.

Bengt-Arne Andersson

Ordinarie ledamot Kommunfullmäktige.

1:e vice Ordförande Barn&Utbildningsnämnden.

Robert Johansson

Ersättare Kommunfullmäktige.

Ersättare Samhällsbyggnadsnämnd.

Ordförande Valnämnden.

2:e vice Ordförande Räddningstjänstförbundet.

Yvonne Andersson

Ersättare Kommunfullmäktige.

Ordinarie ledamot Socialnämnden.

Susanne Landgren

Ordinarie ledamot Kommunfullmäktige.

1:e vice Ordförande Socialnämnden.

Ersättare Förbundsfullmäktige GR.

Ersättare Styrelsen Samordningsförbundet Älv&Kust.

Ersättare Valnämnden.

Håkan Bergstam

Ordinarie ledamot Kultur&Fritidsnämnden.

Louise Marklund

Ersättare Barn&Utbildningsnämnden.
Ersättare THAB:s styrelse

Rufus Rydh

MUF representant Tjörn.

Claes Jansson

1:e vice Ordförande TBAB

Om oss

Föreningsstyrelse och funktionärer.


Namn E-post
Ordförande Bengt-Arne Andersson bengt.a.andersson@tjorn.se
Vice ordförande Berndt Grönlund berndt.gronlund@gmail.com
Valledare Bengt-Arne Andersson bengt.a.andersson@tjorn.se
Kassör Lars Carlsson lars.carlsson@tjorn.se
Sekreterare Susanne Landgren Jansson susanne.landgren.jansson@tjorn.se
Ledamot Lars Carlsson lars.carlsson@tjorn.se
Ledamot Susanne Landgren Jansson susanne.landgren.jansson@tjorn.se
Ledamot Anders G Högmark anders.g.hogmark@tjorn.se
Ersättare Robert Johansson robert.hastudden@tjorn.se
Ersättare Yvonne Andersson yvonne.andersson@tjorn.se
Medlemsansvarig Bengt-Arne Andersson bengt.a.andersson@tjorn.se
Revisor Solveig Börjesson sollan.borjesson@telia.com
Revisor Villis Rolander awechb@gmail.com
Senioransvarig Anders G Högmark anders.g.hogmark@tjorn.se
MQ-ansvarig Susanne Landgren Jansson susanne.landgren.jansson@tjorn.se
Revisorsersättare Louise Marklund louisemarklund@tjorn.se
Valberedning sammank Yvonne Andersson yvonne.ac.andersson@telia.com
Valberedning Mikael Appenborg mikael.appenborg@tjorn.se
Valberedning Dan Tore Toresson dan-tore@telia.com
MUF representant Tjörn Rufus Rydh rufusrydh@gmail.com

Bli medlem

Din insats behövs
-Bli medlem i Moderaterna.

 • Swisha 100 kr till 1233360070, uppge namn och personnummer
 • Betala med kort: www.moderat.se/medlem
 • Skicka SMS till 72550 med texten MODERAT MEDLEM och ange personnummer ÅÅMMDDXXXX
 • Betala 100 kr via Plusgiro 295958-3 ange namn, adress, personnummer, e-post samt telefonnummer

BLI MEDLEM IDAG