MUF – Moderata Ungdomsförbundet

MUF är en förkortning för Moderata Ungdomsförbundet. MUF är också en plattform för unga M-politiker och Sveriges andra största ungdomsparti.

Att MUF står för Moderata Ungdomsförbundet visste du säkert redan, liksom att ungdomsförbundet är en förgrening inom Moderata samlingspartiet. Dock är MUF så mycket mer än en förgrening, då ungdomsverksamheten också kan ses som en given plattform för unga moderata politiker som verka politiskt såväl lokalt som regionalt och/eller nationellt.

Vi har valt att samla lite snabbfakta om ungdomsförbundets verksamhet, vilket bland annat handlar om rutinerna kring valet av ny ordförande och ny förbundsstyrelse. Det är information som främst syftar till att öka kunskapen om och intresset för MUF, vilket förhoppningsvis ska leda till att fler lockas till att söka medlemskap i Moderata Ungdomsförbundet.

Snabbfakta om MUF

 • MUF grundades 1934 under namnet ”Ungsvenskarna”
 • Varje jämnt år håller man förbundsstämma då man utser en förbundsstyrelse
 • Hösten 2020 valdes Matilda Ekeblad till ny ordförande för MUF
 • 1:e vice förbundsordförande heter Erik Engstrand
 • Inom MUF finns ett antal sektioner, som Moderat skolungdom
 • 1988 valdes en ung Ulf Kristersson till MUF-ordförande, en post han innehade fram till 1992
 • 1992 efterträddes Kristersson av Fredrik Reinfeldt, som innehade posten fram till 1995
 • Andra (numera) kända M-politiker som har innehaft ordförandeposten i MUF är bland andra Beatrice Ask, Per Unckel och Anders Björck

Politisk agenda

Likt majoriteten av alla svenska politiska partier har Moderata Ungdomsförbundet ett antal så kallade nyckelfrågor som man fokuserar lite extra på. I MUF:s fall rör det sig bland annat om skola, jobb, klimat och boende; samtliga frågor som i högsta grad angår dagens ungdom. Nedan följer en kortare presentation av dessa fyra frågor, mer information kan du läsa genom att klicka här.

Skola

Det spelar ingen roll vem du är, var du bor eller varifrån du kommer – i MUF anser man att alla barn och unga ska få en bra utbildning. Det ställer krav på landets skolor, vilket betyder att såväl personal som elever behöver ta sitt ansvar.

Jobb

Att ha ett jobb är en förutsättning för att kunna stå på egna ben. Det är landets politiker som måste se till att Sverige är och förblir ett land där alla kan lyckas. Viktiga nyckelord i det arbetet är frihet, självständighet och möjlighet att lyckas.

Klimat

Vi har ett gediget arbete framför oss med tanke på de utmaningar vi står inför vad gäller klimat- och miljöfrågor. Moderaternas Ungdomsförbund har en tydlig miljöpolitik som tar hänsyn till såväl forskning som egenansvar, marknadsekonomi och innovation.

Boende

MUF vill se ett flexiblare system för hyresreglering som ska göra det möjligt för fler att bo i hyresrätt. Förbundet tror att lösningen är en bostadspolitik med färre regleringar, som man menar står i vägen för samt fördröjer olika processer inom bostadsmarknaden.

Vill du bli medlem i MUF?

Ett medlemskap i MUF innebär ett automatiskt medlemskap i Moderaterna. För att bli medlem i Moderata Ungdomsförbundet krävs det att du

 • Ska eller har fyllt 12 år och är max 30 år gammal
 • Kan betala en medlemsavgift på 40 kronor varje nytt kalenderår (avgiften fastslås av ditt lokala förbund)
 • Vill fortsätta vara medlem till och med nästkommande kalenderår eller tills dess att du själv begär utträde (vilket sker via riksförbundet)

Önskar du teckna medlemskap direkt?

Klicka här och följ anvisningarna

Har du frågor som rör MUF:s politik?

Kontakta din lokala MUF-avdelning

Snabblänkar

Facebook MUF Stenungsund/Tjörn

Instagram MUF Stenungsund/Tjörn

Facebook MUF Västra Götaland

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.