Moderaterna nationellt

Nationellt fokuserar Moderaterna på det som är allra viktigast för Sverige, nämligen att säkerställa välfärden i landets samtliga kommuner.

För att nå dit krävs det ett gemensamt krafttag genom ett markant minskat bidragsberoende, men också genom ett målmedvetet och fokuserat arbete.  Det är ett ständigt pågående arbete som sker med hjälp av Moderaterna nationellt samt genom partiets regionala och lokala avdelningar.

Moderaternas partiordförande

Moderaternas partiledare på nationell nivå heter Ulf Kristersson.

Ulf föddes i Lund, växte upp i Torshälla och bor sedan många år tillbaka i biskopssätet Strängnäs som ligger i vackra Södermanlands län. Ulf har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta politiskt, vilket gäller såväl lokalt som regionalt och internationellt. En kort tillbakablick visar till exempel att Ulf satt som ordförande i Moderaternas Ungdomsförbund (MUF) mellan åren 1988-1992, vilket följdes av fyra år på posten som socialborgarråd i Stockholms stad samt ytterligare fyra år som socialförsäkringsminister. Lägg därtill en lång och aktiv period av tjänstgöring i Sveriges riksdag – en period som i allra högsta grad håller i sig än idag och där Ulf Kristersson numera kan titulera sig Sveriges statsminister.

Så här säger Ulf Kristersson om uppdraget som partiledare:

”Som partiledare för Moderaterna är min drivkraft och min viktigaste uppgift att jobba för att Sverige ska vara ett samhälle som på riktigt värnar jämlikhet och sammanhållning.”

Partiets förste vice ordförande

Moderaternas förste vice ordföranden heter sedan många år Elisabeth Svantesson.

Elisabeth har även hon en gedigen bakgrund inom politiken och har varit ledamot av Sveriges riksdag sedan 2006. Hon har bland annat hunnit med att arbeta som arbetsmarknadsminister samt att inneha posten som ordförande i Arbetsmarknadsutskottet. Därutöver har Elisabeth mångårig erfarenheten av att arbeta som ekonomisk-politisk talesperson, och sedan 2022 kan hon, som första moderata kvinnan någonsin, även titulera sig Finansminister. Det gör Elisabeth till chef för finansdepartementet i regeringen Kristersson.

Så här säger Elisabeth Svantesson om sitt politiska engagemang:

”Utöver arbetsmarknads- och finanspolitik är integration en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Det är en fråga som har löpt som en röd tråd genom mitt yrkesmässiga och mitt politiska engagemang.”

Snabblänkar

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.