Moderaterna i Västra Götaland

Moderaterna regionalt

Regionalt går partiet under benämningen Moderaterna i Västra Götaland. Sammantaget utför regionen Sveriges största förbund.

5 valkretsar med 72 föreningar fördelade i 49 olika kommuner. Det är vad som gör Moderaterna i Västra Götaland till  Sveriges största förbund.

Moderaterna regionalt – politisk agenda

Moderaterna i Västra Götaland arbetar efter tre huvudsakliga punkter. Dessa punkter ser i korthet ut enligt följande:

  • Regionen ska vara attraktiv och därmed arbetar vi aktivt för att skapa fler jobb och nyetableringar
  • Regionen ska erbjuda god service och därmed ska vi hålla hög kvalitet på vård och omsorg samt hålla nere väntetiderna
  • Regionen ska vara tillgänglig och därmed arbetar vi för att vi ska få ett väl fungerande väg- och järnvägsnät i hela regionen

Ledande politiker i Västra Götalandregionen

Förbundsordförande Johan Abrahamsson har 20240219 lämnat posten.

Vice ordförande Anna Vedin kommer att vara tillförordnad förbundsordförande under perioden till nästa förbundsstämma. Nästa ordinare förbundsstämma inträffar våren 2025

Förste vice ordförande heter Anna Vedin. Anna har tidigare arbetat som informatör och har varit aktiv inom Kungälvs kommun sedan 2008.

Snabblänkar

Samtliga politiker i regionen

Mer info om Moderaterna i Västra Götaland

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.