Moderaterna på Tjörn – lokalt

Lokalt arbetar Moderaterna på Tjörn för att främja en öppen dialog. Vi tror på transparens och verkar med Tjörnbornas bästa för ögonen.

Vi har vår utgångspunkt i Skärhamn men våra medlemmar bor och verkar över hela ön; somliga är inflyttade och andra har bott här sedan barnsben. Oavsett vilket är vi alla lika engagerade och vi välkomnar alltid nya medlemmar som vill verka lokalt tillsammans med oss.

Vi tror på transparens och öppen dialog

Moderaterna på Tjörn värdesätter en rak, öppen och ärlig medborgardialog. Även transparens och nya idéer är något vi ser positivt på då det kan hjälpa partiet växa och utvecklas.

Så här säger vår styrelseordförande Bengt-Arne Andersson om det lokala arbetet:

”Vi arbetar kontinuerligt för att vara det självklara valet för alla som lever och verkar i Tjörns kommun. Från partiets håll värdesätts en medborgardialog i syfte att föra en rak, öppen och ärlig dialog. Detta för att vi vill vara så transparenta som möjligt med vårt politiska syfte och mål så att du vet vad du röstar på.”

Förteckning över styrelsens medlemmar

Nedan följer en förteckning över styrelsens medlemmar. Med på listan finns även ledamöter, ersättare och revisorer samt de medlemmar som ingår i valberedningen i Tjörnmoderaterna.

Styrelsemedlemmar

Ordförande

Bengt-Arne Andersson

Vice ordförande

Inga-Lill Hast

Gruppledare

Robert Windelstrand

Kassör

Claes Jansson

Sekreterare

Britt-Marie Magnusson

Ledamöter

Kristina Nyckelgård

Magnus Andersson

Rolf Persson

Yvonne Andersson (MQ-ansvarig)

Ersättare

Solveig Börjesson

Jörgen Johansson

Revisorer

Mikael Appenborg

Louise Marklund (revisorssuppleant)

Valberedning

Kristina Nyckelgård (sammankallande)

Magnus Andersson

Dan Gustavsson

MUF-representant

Rufus Rydh

Senioransvarig

Anders G Högmark

Observera att denna förteckning uppdateras regelbundet.

Snabblänkar

Moderaterna regionalt

Moderata nationellt

Moderatkvinnorna (MQ)

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.