Tjörnmoderaterna i nämnder och kommunala bolag

Moderaterna är självklart representerade i ett antal nämnder och kommunala bolag, bl.a. i form  av vice ordförande, ledamöter och gruppledare.

Att representera partiet i olika sammanhang är såväl ett privilegium som en självklarhet för samtliga medlemmar som på olika sätt är engagerade i Tjörnmoderaternas styrelse. Vi är glada om du vill följa vårt arbete, vilket du enklast gör genom att hålla dig uppdaterad via vår Facebooksida alternativt via kommunens hemsida.

Nedan följer en förteckning över poster som i skrivande stund innehas av representanter för Tjörnmoderaterna i bland annat Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Barn- och Utbildningsnämnden,  Socialnämnden,  Samhällsbyggnad och Kultur o Fritidsnämnden.

Personerna presenteras i den ordning de har blivit invalda.

Kommunstyrelsen

Förste vice ordförande:

Bo Bertelsen

Ledamot:

Kristina Nyckelgård

Kommunfullmäktige

Ledamöter:

Bo Bertelsen

Yvonne Andersson

Bengt-Arne Andersson

Robert Windelstrand

Claes Jansson

Kristina Nyckelgård

Ersättare:

Mikael Appenborg

Rolf Persson

Magnus Andersson

Gruppledare:

Claes Jansson

Nämnder

Barn & Utbildningsnämnden

Ledamöter:

Britt-Marie Magnusson

Tobias Gustafsson

Mikael Appenborg

Kultur & Fritidsnämnden

Ledamöter:

Claes Jansson

Magnus Andersson

Ersättare

Rolf Persson

Samhällsbyggnad

Ordförande:

Bengt-Arne Andersson

Ledamot:

Robert Windelstrand

Socialnämnden

1:e vice ordförande:

Yvonne Andersson

Ledamot:

Rufus Rydh

Ersättare:

Dan Gustafsson

Valnämnden 2023-2026

Ledamot:

Yvonne Andersson

Ersättare:

Leo Taari

Kommunala bolag

Tjörns Bostads AB

Ledamot:

Anders Johansson

Ersättare:

Rolf Persson

Tjörns Hamnar AB

Ordförande:

Bo Bertelsen

Tjörns Måltids AB

Ersättare:

Britt-Marie Magnusson

 

Här kan du få en fullständig förteckning över samtliga representanter i Kommunstyrelsen 

Läs mer om Tjörnmoderaternas arbete lokalt

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.