Moderaterna i nämnder och kommunala bolag

Moderaterna finns representerade i ett antal nämnder och kommunala bolag, bland annat i form av ordförande, ledamöter samt gruppledare.

Nedan följer en förteckning över aktuella nämnder och bolag.

Kommunstyrelsen

Förste vice ordförande: Bo Bertelsen

Ledamot: Kristina Nyckelgård

Kommunfullmäktige

Ledamöter: Bengt-Arne Andersson, Bo Bertelsen, Claes Jansson, Kristina Nyckelgård, Robert Windelstrand, Yvonne Andersson

Ersättare: Magnus Andersson, Mikael Appenborg, Rolf Persson

Gruppledare: Claes Jansson

Nämnder

Barn & Utbildningsnämnden

Ledamöter: Britt-Marie Magnusson, Henrik Kristensson, Mikael Appenborg

Kultur & Fritidsnämnden

Ledamöter: Claes Jansson, Magnus Andersson

Samhällsbyggnad

Ordförande: Bengt-Arne Andersson

Ledamot: Robert Windelstrand

Socialnämnden

1:e vice ordförande: Yvonne Andersson

Ledamot: Rufus Rydh

Ersättare: Dan Gustafsson

Valnämnden 2023-2026

Ledamot: Yvonne Andersson

Ersättare: Leo Taari

Kommunala bolag

Tjörns Bostads AB

Ledamot: Anders Johansson

Ersättare: Rolf Persson

Tjörns Hamnar AB

Ordförande: Bo Bertelsen

Tjörns Måltids AB

Ersättare: Britt-Marie Magnusson

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.